પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ ની માહિતી

પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ ની માહિતી :- ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવના આધારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ માં  ફેરફાર કરે છે. ઈન્ડિયન ઓઈલ, ભારત પેટ્રોલિયમ અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ ઓઈલ કંપનીઓ દરરોજ સવારે વિવિધ શહેરોની પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ અપડેટ કરે છે.

પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ થયા જાહેર : જાણો તમારા શહેરના આજના નવા ભાવ. Petrol Diesel Rate On 09 November 2022 

પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ ગુજરાત : બધા શહેરોમાં પેટ્રોલ ના ભાવ 

પેટ્રોલ ના ભાવ તારીખ=09/11/2022

શહેર આજના ભાવ ગઈકાલ ના ભાવ
અમદાવાદ ₹ 96.42 ₹ 96.51
અમરેલી ₹ 97.95 ₹ 97.87
આણંદ ₹ 96.59 ₹ 96.18
અરવલ્લી ₹ 97.16 ₹ 97.04
બનાસ કાંઠા ₹ 96.62 ₹ 96.67
ભરૂચ ₹ 96.99 ₹ 96.64
ભાવનગર ₹ 97.99 ₹ 98.08
બોટાદ ₹ 97.43 ₹ 97.76
છોટાઉદેપુર ₹ 96.41 ₹ 96.81
દાહોદ ₹ 96.96 ₹ 97.48
દેવભૂમિ દ્વારકા ₹ 96.77 ₹ 96.21
ગાંધીનગર ₹ 96.63 ₹ 96.62
ગીર સોમનાથ ₹ 98.15 ₹ 97.76
જામનગર ₹ 96.32 ₹ 96.42
જુનાગઢ ₹ 97.73 ₹ 97.42
ખેડા ₹ 96.22 ₹ 96.55
કચ્છ ₹ 96.59 ₹ 96.22
મહીસાગર ₹ 97.16 ₹ 96.87
મહેસાણા ₹ 96.40 ₹ 96.93
મોરબી ₹ 96.77 ₹ 96.98
નર્મદા ₹ 96.99 ₹ 96.99
નવસારી ₹ 96.54 ₹ 96.96
પંચ મહેલ ₹ 96.44 ₹ 96.69
પાટણ ₹ 96.46 ₹ 97.22
પોરબંદર ₹ 96.77 ₹ 97.96
રાજકોટ ₹ 96.18 ₹ 96.19
સાબરકાંઠા ₹ 97.10 ₹ 97.13
સુરત ₹ 96.63 ₹ 96.25
સુરેન્દ્રનગર ₹ 97.15 ₹ 96.98
તાપી ₹ 96.99 ₹ 96.73
ડાંગ ₹ 97.25 ₹ 97.75
વડોદરા ₹ 96.08 ₹ 96.16
વલસાડ ₹ 97.39 ₹ 97.05

 

પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ માં ગુજરાત : બધા શહેરોમાં ડીઝલના ભાવ

ડીઝલ ના ભાવ તારીખ=09/11/2022

શહેર આજના ભાવ ગઈકાલ ના ભાવ
અમદાવાદ ₹ 92.17 ₹ 92.25
અમરેલી ₹ 93.72 ₹ 93.64
આણંદ ₹ 92.34 ₹ 91.92
અરવલ્લી ₹ 92.91 ₹ 92.79
બનાસ કાંઠા ₹ 92.38 ₹ 92.44
ભરૂચ ₹ 92.74 ₹ 92.41
ભાવનગર ₹ 93.74 ₹ 93.84
બોટાદ ₹ 93.18 ₹ 93.51
છોટાઉદેપુર ₹ 92.15 ₹ 92.56
દાહોદ ₹ 92.71 ₹ 93.23
દેવભૂમિ દ્વારકા ₹ 92.52 ₹ 91.96
ગાંધીનગર ₹ 92.38 ₹ 92.37
ગીર સોમનાથ ₹ 93.92 ₹ 93.53
જામનગર ₹ 92.07 ₹ 92.17
જુનાગઢ ₹ 93.50 ₹ 93.17
ખેડા ₹ 91.96 ₹ 92.29
કચ્છ ₹ 92.33 ₹ 91.96
મહીસાગર ₹ 92.90 ₹ 92.62
મહેસાણા ₹ 92.17 ₹ 92.70
મોરબી ₹ 92.54 ₹ 92.74
નર્મદા ₹ 92.73 ₹ 92.73
નવસારી ₹ 92.30 ₹ 92.73
પંચ મહેલ ₹ 92.18 ₹ 92.43
પાટણ ₹ 92.22 ₹ 92.98
પોરબંદર ₹ 92.52 ₹ 93.73
રાજકોટ ₹ 91.94 ₹ 91.95
સાબર કાંઠા ₹ 92.84 ₹ 92.88
સુરત ₹ 92.40 ₹ 92.01
સુરેન્દ્રનગર ₹ 92.92 ₹ 92.75
તાપી ₹ 92.75 ₹ 92.50
ડાંગ ₹ 93.01 ₹ 93.52
વડોદરા ₹ 91.82 ₹ 91.90
વલસાડ ₹ 93.15 ₹ 92.81

 

:Important:

Hello Readers, MyGujarati.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.
Contact Email : [email protected]

Leave a Comment

Join Our Whatsapp Group