શૌચાલય બનાવવા માટે મળશે 12 હજાર રૂપિયાની સહાય શૌચાલય સહાય યોજના 2022

શૌચાલય સહાય યોજના ભારતની ખુલ્લામાં શૌચક્રિયાની ખરાબ પ્રથાઓ અને સ્વચ્છ ભારત – સ્વસ્થ ભારતનું નિર્માણ કરવા માટે રાષ્ટ્રીય સ્તરે શરૂ …

Read more

કુંવરબાઇનું મામેરુ યોજના: હવે લગ્ન થયેલી દીકરીઓને મળશે 12,000 રૂપિયાની સહાય જાણો કંઈ રીતે ?

ગુજરાત રાજ્યમાં ગરીબ પરિવારોની દિકરીઓના કલ્યાણ માટે અને આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવાના ઉદ્દેશ માટે “કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના” ઘણા સમયથી ચાલી …

Read more