Who invented the computer_

Computer ની શોધ કોણે કરી

કોણે કોપ્યુટર ની શોધ કરી આ સવાલનો કોઈ સીધો જવાબ નથી કારણ કે કોપ્યુટર એક પણ મશીનનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું નથી …

Read more